C-21/12. Premiere of "Hymn of the Nations" by Pablo Casals commemorative medal (1971)

Obverse

ESTRENA DE L'HIMNE DE LA PAU [Premiere of the Peace hymn]

Half-lenght portrait with cello 1/2 to the left

Laurel twig

PAU CASALS

Medalier's name at bottom right: PUJOL

Reverse

"HAVEU DEDICAT LA VOSTRA / VIDA A LA VERITAT A LA BE- / LLESA I A LA PAU. COM A HOME I / COM ARTISTA PERSONIFIQUEU ELS / IDEALS SIMBOLITZATS PER LES / NACIONS UNIDES I NINGÚ COM VÓS / TÉ DRET A REBRE LA MEDALLA DE / LA PAU DE LA ONU. US LA LLIURO / AMB LA MEVA ADMIRACIÓ I EL / MÉS PROFUND RESPECTE" / U THANT / ONU 1971 [You dedicated your life to the truth, beauty and peace. As a man and as an artist you personified the ideal symbolised by the United Nations and no one other than you has the right to receive the peace medal of the United Nations. My admiration and deep respect.]

 

Specifications
Article: C-21/12
Type: Commemorative medal
Year: 1971
Country: Spain
Designer: PUJOL
Metal: Bronze
Diameter: 60,0 mm
Edge: plain

Est. Value: $50